سامانه ارتباط الکترونیک مشترکین

  اهمیت ارتباطات گسترده و متنوع با مشتریان ما را برآن داشت تا با بهره گیری از آخرین متدهای  تکنولوژی  ارتباطات با مطالعه و استقرار شاخص M.CRM گامی اساسی در تحقق مدیریت ارتباط با مشتری از مرحله آغاز تا خاتمه دریافت خدمات را برداریم.
  حاصل این تلاش طراحی و استقرار سامانه ارتباط الکترونیک جهت رفاه حال متقاضیان و مشترکین میباشد که از کلیه درگاههای متداول تجارت الکترونیک مانند صفحات وب ، موبایل ، سرویسهای وبی ، سرویسهای صوتی و سرویسهای پیامکی قادر به برقراری ارتباط ایمن و کارامد و ارائه خدمات به مشترکین درکلیه ساعات شبانه روز و از هرمکان میباشد.
  ده ویژگی برتر سامانه
  1- تنوع درگاههای ارتباطی همراه با قابلیت یکپارچگی دیتا.
  2- پوشش کلیه خدمات فروش و پس از فروش شرکتهای آب و فاضلاب .
  3- احترام به حقوق شهروندی مبتنی بر روش خود اظهاری. 
  4- ساده سازی مستندات و فرمهای درخواست  و حذف کامل مستندات فیزیکی.
  5- حذف هزینه های ثبت درخواست ارائه خدمات آبفا.
  6- مدیریت و  کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به مشترکین.
  7- ارتباط آنلاین با سامانه اتوماسیون واگذاری انشعا ب.
  8- کنترل هوشمند اظهارات متقاضی.
  9- ارتباط  متقابل با سیستمهای GIS محور و امکان تعامل الکترونیک آنلاین با سایرسازمانهای خدمات رسان.
  10- امکان مدل سازی درگاه طبق نیاز سازمان ، تعدیل نیروی انسانی و تمرکز کنترل برمستندات.

  © FARTAK. All Rights Reserved.