قرائت آنلاین

  عملیات قرائت همواره بعنوان مهمترین فرآیند پشتیبان فروش جاری نقشی بی بدیل و کلیدی و بعنوان تنها نقطه دائمی ارتباط با مشترکین میباشد قاریان همواره با فعالیت مستمر کلیه شاخصهای مهم عملکرد درآمدی شرکت ها را همانند فروش و برگشت از فروش وحتی وصول بموقع را تحت الشعاع خود قرار میدهند شرکت رایانه کنترل با بهره گیری از تجارب سالیان متمادی و سرمایه گذاری در تحقیق توسعه تکنولوژیکی و با هدف جهش تکنیکی با طراحی و استقرار اولین سامانه قرائت هوشمند کشور تحت سیستم جامع مشترکین بر اساس یک مجموعه از تکنولوژی های ANDROID,SQLDATA,WEB,GIS,GPS,SMS,GPRS و با بکارگیری صحیح امکانات فوق محیطی مطمئن و قابل کنترل برای انجام قرائت بوجود آورده .
  گزیده ای از ویژگی های برتر
  - ارتباط آنلاین با سامانه های محاسباتی امور مشترکین با شرط مجزا بودن از نرم افزارمشترکین معین .
  - حذف زمان انتظار بین قرائت و صدور صورتحساب و درنتيجه ارتقاء شاخص هاي بهره وري امور مشتركين .
  - حذف تردد مامورین قرائت برای دریافت و تخلیه اطلاعات دستگاه قرائت. همچنین حذف نیروی انسانی.
  - امكان ارسال آنلاین صورتحساب صادره از سامانه برروی تلفن همراه مشترک ویا درگاه ارتباطی امور مشترکین و امکان پرداخت آنلاین.
  - ارتباط آنلاین با مشترک از طریق ارتباط با سامانه تمام الکترونیک امور مشترکین (Portal) و ازطريق سرويس پيام كوتاه (SMS Service) .
  - چابکسازی و افزايش سرعت نقدينگي فروش و وصول وجوه امور مشتركين.
  -تلفیق عملیات قرائت و شناسائی و بازرسی توسط قاریان و ارتباط آنلاین با ماژول نرم افزاری بازرسي و وصول مطالبات و یا سایر  بانک های اطلاعاتی بصورت كاملاً مكانيزه .
  - برقراري ارتباط با گردش عملیات نرم افزار درآمد های جاري بدون نياز به سيستم واسط .
  - انجام كليه محاسبات بصورت كاملاً مكانيزه براساس ضوابط مندرج در تعرفه ها درخصوص تمامي كاربري ها .
  - کنترل و نظارت بر مکان و زمان عملیات قرائت و صدور صورتحساب نصب راهیاب مسیر جهت مأمورین قرائت (قطع وابستکی به مأمورین محلی و خاص )
  - ایجاد فرایند قرائت 365 روزه بر مبنای استاندارد حسابداری شرکت ها وامکان آمایش داده های تکمیلی مشترکین
  - کنترل و نظارت بر مصارف مشترکین خاص و امکان مسیر بندی جدید قرائت مشترکین.
  - ایجاد مرکز مانیتورینگ مأمورین قرائت در سطح منطقه ، شهر یا استان با قابلیت هدایت عملیاتی.
  - صرفه جویی و کاهش چشم گیر هزینه تأمین دستگاه های وارداتی قرائت و قطع وابستگی نرم افزارهای محاسباتی امور مشترکین از دستگاههای هند هلد خاص.

  © FARTAK. All Rights Reserved.